Algemene voorwaarden NL

EURL Trois Châteaux - FR 10 4949 55271 00015 - Colmar APE 5530 Z

Artikel 1 : Reserveringen

Bij de reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. De reservering is pas dan definitief nadat wij van u het reserveringscontract en de aanbetaling (of een kopie van de betalingsopdracht) hebben ontvangen en wij met de reservering hebben ingestemd. Reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar.

Artikel 2 : Reserveringskosten

De reserveringskosten bedragen 10 € per reservering en deze kunnen niet worden terugbetaald. Er worden geen reserveringskosten berekend indien de betaling per bank voor 1 april ontvangen is.

Artikel 3 : Reserveringsmogelijkheden

Schriftelijk : u kunt het reserveringsformulier met het verschuldigde bedrag retourneren. Als uw reservering geaccepteerd is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
Telefonisch : per telefoon worden uitsluitend reserveringen geaccepteerd door opgave van de gegevens van uw creditcard (16 cijfers + vervaldatum + cryptogram op achterzijde van de kaart).
Internet : reservering en betaling is mogelijk via onze website www.camping-eguisheim.fr . Zonder aanbetaling wordt geen enkele optie of reservering in behandeling genomen.

Artikel 4 : Prijzen

In de prijs is inbegrepen : forfait per dag : standplaats met caravan, auto en 2 personen, standplaats met tent, auto en 2 personen of standplaats met camper en 2 personen. Niet inbegrepen : reserveringskosten, toeristenbelasting, elektriciteit, extra personen, huisdier(en).

Artikel 5 : Betaling

Voor het verblijf op de camping geldt een voorschotbedrag van 10€ per dag/per plaats. De eindafrekening geschiedt ter plaatse aan het eind van uw verblijf.

Artikel 6 : Wijzigingen

Reserveringen kunnen uitsluitend op schriftelijk verzoek van de klant en na overleg met camping des Trois Châteaux worden gewijzigd. Een en ander is vanzelfsprekend mede afhankelijk van de beschikbaarheid. Voor het wijzigen van een reservering een bedrag van 40€ in rekening gebracht. Gasten waarvan de naam bij de reservering niet is opgegeven is het, zonder toestemming van de beheerder, niet toegestaan gebruik te maken van de gehuurde standplaats.
Bij eerder vertrek of latere aankomst kan geen aanspraak gedaan worden op terugbetaling van het voorschotbedrag.

Artikel 7 : Annuleringen

Indien een reservering meer dan 5 weken voor de beoogde aankomstdatum wordt geannuleerd is 25% van de verblijfskosten aan camping des Trois Châteaux verschuldigd. Indien minder dan 5 weken voor de beoogde aankomstdatum wordt geannuleerd is 100% van de verblijfskosten aan camping des Trois Châteaux verschuldigd.
Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.
Indien van de klant geen schriftelijk bericht ontvangen is, dat de plaats op een later tijdstip zal worden ingenomen, wordt de kampeerplaats, op de dag volgend op de beoogde aankomstdag, zoals op het reserveringsformulier aangegeven, vanaf 15 uur vrijgegeven. Voor elke annulering wordt een standaardbedrag van 40 € in rekening gebracht.

Artikel 8 : Verblijf

u kunt vanaf 14.00 uur aankomen en dient vóór 11.30 uur te vertrekken. Bij overschrijding van deze tijden wordt een extra nacht in rekening gebracht. De receptie is gesloten tussen 12.30 en 14.00 uur. De slagboom is van 7 tot 22 uur geopend. Indien u verwacht laat aan te komen, wilt u ons dat dan even laten weten. De kampeerplaats dient in dezelfde staat te worden achter gelaten als u deze heeft aangetroffen.

Mobilhomes : Mobilhomes kunnen per nacht worden gehuurd met uitzondering van de periode tussen 05 juli en 30 augustus. Tijdens die periode wordt de accommodatie van zondag tot zondag (of zaterdag tot zaterdag) verhuurd ; aankomst tussen 15 en 20 uur aankomen en de mobilhome dient tussen 8.30 en 10 uur te worden verlaten.
Borgsom mobilhome : De borgsom bedraagt 200 € per mobilhome en dient direct bij aankomst te worden voldaan. Indien u de schoonmaak niet correct heeft uitgevoerd, zal hiervoor een bedrag van 60€ in rekening worden gebracht. Indien de door u gehuurde accommodatie direct weer door anderen in gebruik kan worden genomen, zal de borgsom (verminderd met de kosten voor gebreken en/of defecten van de gehuurde accommodatie) direct aan u worden terugbetaald. Geschillen zullen niet in behandeling worden genomen, indien deze niet ter plaatse en ten tijde van het vertrek door beide partijen zijn vastgesteld.
Baby in de mobilhome : Kinderledikantjes kunnen, zo lang de voorraad strekt, voor 3,50 € per dag worden gehuurd (beddengoed voor de kinderledikantjes wordt niet verstrekt). Borgsom 50 € per ledikantje.

Artikel 9 : Schadevergoeding

Alles wordt in het werk gesteld om uw verblijf zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Indien, onverhoopt, door onvoorziene omstandigheden uw verblijf moet worden ingekort dan wel geheel geannuleerd kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10 : Uittreksel Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is bij de ingang van de camping opgehangen. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen. Gasten van de camping zijn verplicht het Huishoudelijk Reglement te respecteren en na te leven. Overtredingen zouden tot gevolg kunnen hebben dat u de toegang tot de camping ontzegd wordt en u geen aanspraak kunt maken op terugbetaling.
Huisdieren : Honden en katten worden toegelaten op voorwaarde dat ze aan de lijn gehouden worden, een geldig vaccinatiebewijs hebben en zich gedragen zoals vermeld bij de Gedragscode van de Hond, die u bij aankomst wordt overhandigd.
Gedragscode : Het gebruik van geluidsapparatuur dient dusdanig te zijn dat op de aangrenzende plaatsen verblijvende gasten hiervan geen hinder ondervinden. Vanaf 22.30 uur wordt iedereen verzocht de rust van zijn buren te respecteren.
Verkeer : Op de camping is de maximumsnelheid van voertuigen 10 km. Tussen 22 uur en 7 uur in de ochtend is alle verkeer verboden. Dit geldt dus ook voor motoren ! Iedereen dient zich als een “goed huisvader” te gedragen.
Bezoekers : Om de rust op de camping te bewaren, kunnen uw familieleden of vrienden uitsluitend tussen 10 uur en 21.30 uur op bezoek komen. Bezoekers moeten zich bij de receptie melden waar een kaartje voor het parkeren van de auto wordt uitgereikt. Hiermee kunt u gebruik maken van de parkeerplaats bij de entree van de camping. (Onze klanten zijn verantwoordelijk voor hun gasten.)
Voetbal : De inrichting van de camping leent zich niet voor voetballen binnen de omheining van het terrein.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

Gasten horen zelf een verzekering af te sluiten. De camping wijst elke aansprakelijkheid bij diefstal, brand of noodweer af. Ook bij ongelukken zijn de gasten zelf aansprakelijk. Indien men door eigen verantwoordelijkheid schade veroorzaakt, kan de camping hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 12 : Wijziging van standplaats

Elke wijziging van gebruik van de kampeerplaats dient vooraf met de beheerder te worden afgestemd en indien van toepassing zal de (huur)prijs worden aangepast.